Osteopati

Utby Osteopati

Om osteopati


Osteopati är en manuell behandlingsform som baseras på relationen mellan rörelsemönster och hälsa. Osteopati är grundad på djup förståelse av anatomi och fysiologi och syftar till att balansera kroppens rörelsemönster och därigenom förbättra kroppens egen läkningförmåga.


En osteopat agerar genom att återskapa kroppens naturliga rörelseomfång i det muskuloskeletala systemet. Kroppen behöver rörelse för att vara hälsosam. Blodcirkulation och borttagning av slaggprodukter är beroende av rörelse för att fungera optimalt. Vid vävnadssyrebrist sker många förändringar. Lokalt skickas nervsignaler vid nociceptive stimuli (relaterad till smärta) och vävnaden förlorar sin elasticitet och möjlighet till rörelse. Globalt, kommer hela kroppen anpassa sig genom att anta ett hållningsmönster samt vissa delar i kroppen kommer att bli hypermobila (rör sig mer än vanligt) för att kompensera  den förlorade rörligheten. Alla dessa förändringar kan orsaka smärta och leda till att någon vill söka en osteopat.  Därför är i många kroniska besvär ett holistiskt tänkande viktigare än ett symptomlindrande tillvägagångssätt.


Men det är inte bara vid smärta som osteopati hjälper. För att förstå osteopatins fulla potential är det viktigt att påminna sig dess historia:


Ett exempel på succé av tidiga osteopater ligger i  statistiken från influensaepidemin 1918. Den epidemin dödade 21 till 30 miljoner människor i hela världen och 28 % av den amerikanska befolkningen. Dödligheten på amerikanska medicinska sjukhus låg mellan 30% och 40%.I New York city dog 68% av de patienter som kom till ett konventionellt medicinskt sjukhus. Osteopatiska sjukhus däremot hade en dödlighet på 0,25%. Numera används inte osteopati längre för behandling av infektionssjukdomar utan främst vid behandling av dysfunktioner relaterade till rörelseorganen. Orsaken till denna skillnad ligger i den utveckling som den konventionella medicinen sett under de senaste 70 åren. Under influensaepidemin 1918 låg patienterna på sjukhuset i långa perioder innan de tillfrisknade men idag botar antibiotika sjukdomen på några få dagar.


Det är viktigt att komma ihåg att osteopati var framgångsrik under infektions epidemin utan hjälp av läkemedel. Orsaken till det ligger i att osteopatisk behandling stärker kroppens egen läkningsförmåga och därigenom är effektiv vid besvär relaterade till rörelseapparaten men också för att osteopati påverkar kroppens funktion som en helhet och därigenom förbättrar hälsa och livskvalitet.


Andrew Taylor Still

Osteopatins historia


Namnet osteopati användes först i USA av Andrew Taylor Still, en läkare som använde manuell terapi för att behandla sina patienter. Andrew Taylor Still byggde sin klinik 1874, och på 10 år hade den växt till ett stort sjukhus. Konventionell medicin var väldigt begränsad på slutet av 1800 talet, och vid många medicinska tillstånd var Osteopati en mycket mer effektiv behandlingsform vilket förklarar dess snabba utveckling.

Grundprinciper


Mycket av orsaken till osteopatins effektivitet ligger i dess grundprinciper. Still skrev aldrig ner grundprinciperna men dagens interpretation är att det finns fyra grundprinciper:


- Människan är en helhet.

- Kroppen är självreglerande och självläkande.

- Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.

- Rationell behandling baseras på dessa principer.


Dessa principer genomsyrar fortfarande osteopatisk praktik. Oberoende av besvär, osteopaten kommer alltid att undersöka kroppen som en helhet. Ofta är ett symptomatiskt område bara en liten del av ett större mönster av dysfunktion. Därför kan orsaken för sådana besvär ligga i ett annat, men direkt relaterat område. Kopplingar ligger på många nivåer; en kroppsdel kan vara mekaniskt överbelastad på grund av obalans någon annanstans, som vid hållningsmönster. Den kan ha fått förändrad blodförsörjning på grund av obstruktion i ett flöde eller symptomen kan vara utstrålningar av en neural sensitisering någon annanstans.


Osteopatisk behandling syftar till att förbättra hela kroppens funktion genom manuell terapi. Med en bättre funktion kan kroppens egna självläkande mekanismer aktiveras och patienten kan bli besvärsfri.

Copyright  ©  All Rights Reserved