Osteopati

OM OSTEOPATI


Osteopati är en behaglig behandlingsform vars fokus är att ge balanserad rörelsefunktion i hela kroppen och på så sätt skapa förutsättning för att vara hälsosam och besvärsfri.


Att finna orsaken till varje problem ligger i fokus och då kan vi behöva titta både nära och långt ifrån symptombilden. En smärtande nacke kan exempelvis bero på rörelseinskränkning i nackens egna leder men kan även komma från bröstrygg, bäcken eller instabilitet i någon annan del av kroppen. Osteopatens fokus kommer alltid vara att se orsaksambandet. 


Vill du lära dig mer om osteopati eller hur jag arbetar skrolla ner till någon av följande ämnen:

OSTEOPATINS HISTORIA 

Vill du veta mer om osteopatins historia, dess grundare och principer? Följ länken:

OSTEOPATISK BEHANDLING

Vill du veta mer om hur en behandling går till och hur lång tid den tar?

SKADEFRI KROPP

Vill du veta hur man kan arbeta med att förebygga skador och smärta orsakad av idrott eller det vanliga livet?

HISTORIA

FRÅN GRUNDPRINCIPER TILL IDAG

Namnet Osteopati myntades i USA av Andrew Taylor Still, en läkare som använde manuell terapi för att behandla sina patienter. Andrew Taylor Still byggde sin klinik 1874, och på 10 år hade den växt till ett stort sjukhus. Konventionell medicin var begränsad på slutet av 1800 talet, och vid många medicinska tillstånd var Osteopati en mer effektiv behandlingsform.

Ett exempel på de tidiga osteopaternas framgång ser vi i statistiken från den stora influensaepidemin (Spanska sjukan) år 1918. Epidemin dödade 21 till 30 miljoner människor i hela världen och 28 % av den amerikanska befolkningen. Dödligheten på amerikanska medicinska sjukhusen låg mellan 30% och 40%.I New York city dog 68% av de patienter som kom till ett konventionellt medicinskt sjukhus. Osteopatiska sjukhus däremot hade en dödlighet på 0,25%.


Numera används inte Osteopati i första hand för behandling av infektionssjukdomar utan snarare för dysfunktioner relaterade till rörelseorganen. Det är resultatet av en logisk utveckling med tanke på den moderna medicinens spjutspetskompetens vid infektionssjukdomar och akutsjukvård m.m. 


Jag vill ändå poängtera hur spännande det är att Osteopatin var så pass framgångsrik under Spanska sjukan - utan hjälp av läkemedel. Osteopatisk medicin har kunskap om nervsystem, cirkulationssystem och immunförsvar samt hur dessa relaterar till rörelseapparaten. Med hjälp av detta kan vi stärka kroppens egen läkningsförmåga. 

Grundprinciper


Mycket av osteopatins unikhet ligger i dess grundprinciper:


- Människan är en helhet.

- Kroppen är självreglerande och självläkande.

- Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.

- Rationell behandling baseras på dessa principer.


Principerna genomsyrar fortfarande dagens osteopatiska praktik. Oberoende av vilka besvär patienten söker för kommer osteopaten alltid att undersöka kroppen som en helhet. Ofta är ett symptomatiskt område bara en liten del av ett större dysfunktionellt mönster i kroppen. Med andra ord kan orsaken till besväret befinna sig i ett helt annat, men direkt relaterat område. En kroppsdel kan vara mekaniskt överbelastad, beroende på hållningsmönster. Den kan ha fått nedsatt blodförsörjning på grund av förhindrat flöde. Smärta kan också ha neurologiska faktorer och därför ha utstrålande karaktär.


Osteopatisk behandling syftar till att förbättra hela kroppens funktion genom manuell terapi. Med en bättre funktion kan kroppens egna självläkande mekanismer ta vid och patienten bli besvärsfri.

Andrew Taylor Still

Image from page 224 of Osteopathy Complete (1898)

OSTEOPATISK BEHANDLING

HUR GÅR DET TILL?

Först och främst vill jag säkerställa att patienten inte behöver akut vård. Därför börjar jag med att ta en anamnes samt gör en undersökning som kan inkludera kardiovaskulära, ortopediska och neurologiska tester. Är allt i sin ordning, går vi vidare med en osteopatisk undersökning och behandling.


Genom undersökning vill jag identifiera vilken struktur som är symptomatisk. Nästa steg är att förstå vilka dysfunktioner som kan vara orsaken till besvären. Ibland kan dessa vara lokaliserade långt ifrån den struktur som faktiskt gör ont. 

Vilka tekniker jag använder beror på vilka problem du söker för. Det kan variera från manipulationstekniker (som ger ett ”ploppande” ljud i leden) till andra stillsammare och mjukare tekniker som är väldigt avslappnande. Jag är alltid lyhörd och kommer att anpassa mig efter dina behov. Just detta med att kunna skräddarsy behandlingarna efter varje individs förutsättningar, är en av finesserna med Osteopati. Finns det någon teknik du inte känner dig bekväm med finns det alltid bra alternativ!


Behandlingstid varierar. Behandlingarna hos mig tar mellan 30 till 60 minuter. Mer kroniska besvär (symtom) kan behöva flera behandlingar, det blir du i så fall väl informerad om under första besöket.

SKADEFRITT LIV

ALLT OM FÖREBYGGANDE OCH PRESTATIONSÖKANDE TRÄNING

Vill du vara smärtfri? Boka en konsultation för att förebygga skador och obalanser.


Många av oss skulle definera ett hälsosamt liv som ett liv utan långvarig smärta. Det är naturligt att skada sig ibland, men när smärta blir långvarig och återkommande är det en varningsklocka. Mer kroniska krämpor beror ofta på hållning, arbets ergonomi och belastningsmönster. Det här är en typ av smärta som verkligen påverkar vår livskvalitet men som vi lätt kan undvika med rätt hjälp.


För att ha en funktionell kropp behöver vi balans mellan rörlighet och stabilitet. Kan du uppnå det, spelar det inte så stor roll vad du jobbar med eller vilken idrott du praktiserar. Du kommer inte att skada sig pga onöda obalanser.


Vid förebyggande behandling studerar jag ditt alldeles egna rörelse-mönter. Är någon del stel får du en kombination av osteopatisk behandling med aktiv och passiv rörlighetsträning. Om det finns en kroppsdel som är instabil och därför predisponerad för skador, får du istället övningar för att få stabilitet.


Det är viktigt att ge kroppen tid att anpassa sig efter dina övningar. Men själva poängen är att du INTE ska behöva göra dem resten av livet. Det handlar om att lära kroppen något nytt under en koncentrerad period. Stabilitet- och rörlighetsträning syftar till att programmera i nervsystemet för att på så sätt få ett mer balanserat rörelsemönster. När du en gång gjort detta glömmer kroppen aldrig. Det är som att lära sig cykla, när rörelsemönstret väl landat behövs inga fler övningar.

Låter det intressant? Vill du förebygga skador eller öka din prestation i din träning? Boka en konsultation genom att följa länken: